Bar 'Cino

22 Washington Square, Newport, RI 02840