Haili Elderly Apartments

227 Haili St, Ste D1, Hilo, HI 96720