Sahuaro Ranch Park

9802 N 59th Ave, Glendale, AZ 85302